18 Kasım Pazar
DÜNYA GENÇLİK VE SPOR KONFEDERASYONU WORLD YOUTH AND SPORT CONFEDERATION
Ülkelerin geleceği ve teminatı olan Dünya Gençliğinin ortak talebi olan barış, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur için, gençlerin çok iyi bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak en büyük hedefimizdir.
Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, kendisiyle barışık, vizyon sahibi, güven duyulan, sevgi dolu, saygılı, hukuka bağlı, diyaloğa açık, eğitimli, başarılı, sorumluluk sahibi, zararlı alışkanlıklardan uzak, insanlık değerlerini baş tacı eden, evrensel değerlere saygılı, ilkeli, güzel ahlak sahibi, özü sözü bir olan, başarıya odaklı gençleri yetiştirmektir.
Amacımız; Ülkelerin geleceği ve teminatı olan Dünya Gençliğinin belirlenen hedefler doğrultusunda hazır olarak yetiştirilmesini sağlamak ve bu kapsamda:
Gençliğin zararlı alışkanlıklardan uzak tutularak sağlığının korunması,
Suça itilen gençlerin topluma kazandırılması,
İşitme ve Bedensel engelli gençlere hizmet götürülmesi,
Çalışan gençliğin sorunlarının çözülmesi,
Çalışmayan gençliğin sorunlarının çözülmesi,
Gençliğin serbest zamanlarının değerlendirilmesi,
Yükseköğretim gençliğinin sorunlarının çözülmesi,
Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek topluma kazandırmak,
Gençlerimizin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve haklarını koruyabilmelerini sağlamak,
Gençlerimizi milli kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiştirmek,
Gençlerimize fert -toplum meselelerini tanıma ve çözüm arama alışkanlığı kazandırmak,
Gençlerimizin el becerileri ve zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak,
Gençlerimizin boş zamanlarını; kendisine, ailesine ve topluma yararlı işlerle değerlendirmelerini sağlamak.

Dünya da huzur ve barış içinde yaşanmasına, kişilerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesi çok önemlidir. Tüm insanlığın ortak talebi olan barış, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur için, dünya gençliğinin çok iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. Dünyaya yön veren ve tarihe şan katan hareketlerin itici gücü tarih boyunca gençler olmuştur. Bu bağlamda gençler arasında tanışma ve kaynaşmayı temin etmek, karşılaşılan sorunlara karşı birlikte mücadele etmek için atılması gereken adımları atma yönünde çalışmalarda bulunmak, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu için çok büyük bir sorumluluk ve görevdir. Dünya nüfusu her geçen gün yaşlanmaktadır. Ülkelerin geleceği ve teminatı olan gençlerin sayılarının azalması, var olanların ise küreselleşen dünya politeizmine esir düşmesi sebebi ile tam manasıyla yetişmiş, donanımlı tam manası ile yetişmiş gençlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonumuzun faaliyetleri artarak devam edecektir. Değerli arkadaşlarım;
Ülkemiz asırlardır iç ve dış mihraklarla mücadele içinde olmuş türlü zorluklarla karşı karşıya bırakılmıştır. Ancak Milletimiz hiçbir zaman inancını yitirmemiş bu zorlukların üstesinden gelmesini bilmiştir. Geçmişte dünyaya adını altın harflerle duyuran milletimiz bugün de birlik ve beraberlik duyguları içerisinde dünyaya gücünü göstermektedir. Dünya gençlik ve Spor konfederasyonu;  daha güçlü bir Türkiye yolunda milletimizin azimli ve istikrarlı yürüyüşünde yer alarak Ülkemizin hak etmiş olduğu hedeflere ulaşmasında öncülük eden bir anlayışa sahiptir. Gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında etkin rol alarak onların en iyi şekilde yetişmeleri için gayret göstermek, daima çalışmak bizlerin üzerine düşen önemli bir görevdir. Değerli arkadaşlarım, ülkemizin birlik ve beraberliği için milletimizin huzuru ve refahı için hep birlikte güçlü Türkiye için üstün gayretlerimizi ortaya koyacağımıza inancım sonsuzdur.