DÜNYA GENÇLİK VE SPOR KONFEDERASYONU

Misyon ve Vizyonumuz

Misyon ve Vizyonumuz

AMACIMIZ :

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belirlediği hedef ve doğrultuda 2023 yılına Türk Gençliği'nin hazır olarak yetiştirilmesini sağlamak ve bu kapsamda:

Gençliğin zararlı alışkanlıklardan uzak tutularak sağlığının korunması,
Suça itilen gençlerin topluma kazandırılması,
Bedensel engelli gençlere hizmet götürülmesi,
Çalışan gençliğin sorunlarının çözülmesi,
Çalışmayan gençliğin sorunlarının çözülmesi,
Gençliğin serbest zamanlarının değerlendirilmesi,
Yüksek öğretim gençliğinin sorunlarının çözülmesi,
Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek topluma kazandırmak,
Gençlerimizin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve haklarını koruyabilmelerini sağlamak,
Gençlerimizi milli kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiştirmek,
Gençlerimize fert -toplum meselelerini tanıma ve çözüm arama alışkanlığı kazandırmak,
Gençlerimizin el becerileri ve zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak,
Gençlerimizin boş zamanlarını; kendisine, ailesine ve topluma yararlı işlerle değerlendirmelerini sağlamaktır.


KONFEDERASYONUMUZUN AMAÇLARI ŞUNLARDIR:
 

 1. Spor kulüplerinin tam demokratik federasyonlar oluşturmasına, bu federasyonların yaşatılmasına, geliştirilmesine ve güçlendirilmesine, tüm spor yönetimlerinde demokrasinin gerçekleştirilip korunmasına yardımcı ve destek olmak,
 2. Spor kulüplerinde sporcu sayılarını arttırmak, spor kulüpleri, spor federasyonları ve konfederasyonun yönetimlerinde ve organlarında bayanların ve sporcuların temsil edilmesini özendirmek, sporcuları eğitici, öğretici ve yönetici olarak da yetiştirmek,
 3. Özürlüler dahil sporcu gençliği konfederasyon çatısı altında ve Türkiye spor gençliği kurulu şeklinde örgütlemek, üye federasyonların da il düzeyinde spor gençliği kurulları oluşturmalarını önermek, sağlamak ve desteklemek, sporcu gençlik için üye federasyonlarına kaynak sağlamaya yönelik çabalar göstermek,
 4. Sporcu gençliğin, eğiticilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini ilgili yerlere ulaştırmak ve değerlendirmek,
 5. Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile sporda erdemli olmanın (fair play) yaygınlaştırıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak,
 6. Herkes için spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak,
 7. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek veya düzenlenenlere katılarak amaçlarla ilgili olarak görüş bildirmek ve kamuoyu oluşturmak,
 8. Eğitim, araştırma, planlama ve geliştirme alanlarında çalışmalar yapmak,
 9. Spor kulüpleri ve bu kulüplerin kurdukları federasyonların kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve işletmek,
 10. Spor kulüplerine spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçler sağlamak, öğreticiler görevlendirmek,
 11. İç ve dış kaynaklardan da yararlanarak amatör spor dallarında, kulüplerin halkla ilişkiler, tesis, araç-gereç, malzeme, sağlık ve sosyal güvenlik, bütçe ve benzeri sorunlarına çözümler bulmaya çalışmak,
  • Amaçlarla ilgili kooperatifler, vakıflar veya işletmeler kurmak veya katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak,
 12. Yurtiçi ve yurtdışında kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, gençlik ve spor kuruluşları ve uluslar arası gençlik ve spor kuruluşları ile yasalarda uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak,
 13. Gençlik ve sporla ilgili; Bakanlık, Genel Müdürlük, Üniversite, Diğer Kamu, Gönüllü ve Özel Kuruluşlar, Federasyon, Dernek ve Üst Kuruluşlarla, hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak.


HEDEFLERİMİZ  : 

Milli ve manevi değerleri özümsemiş, kendisiyle barışık, vizyon sahibi, güven duyulan, büyüklerine saygılı, küçüklerine şefkatli, hukuka bağlı, vatandaşlık bilincine sahip, hoşgörülü, diyaloğa açık, eğitimli, başarılı, sorumluluk sahibi, zararlı alışkanlıklardan uzak, insanlık değerlerini baş tacı eden, evrensel değerlere saygılı, ilkeli, güzel ahlak sahibi, özü sözü davranışı bir olan, bilime önem veren, kendini geliştiren ve yetiştiren, başarıyı ulaşılacak son durak değil bitmeyen bir yolculuk olarak gören, gençliğin ihtiyaçlarına kurumsal projeleri ile madden ve manen cevap verebilen, cesaretli, girişimci ruha sahip, fedakar, model örnek olabilen, önde gelen, asimile olmamış, karakteri sağlam, şahsiyetli ve bütün insanlığın iyiliğini isteyen bir gençlik yetiştirmektir.

Konfederasyonumuz
64x64

Misyon ve Vizyonumuz

Devamı...
64x64

Yönetim Kurulları

Devamı...
64x64

Üye Federasyonlar

Devamı...
64x64

İl Temsilcilikleri

Devamı...

Genel Başkanımız

baskan
Türker AYGÜNDÜZ
Dünya Gençlik ve Spor Konfedarasyonu Genel Başkanı

Ana Sponsor

İl Temsilcilikleri

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu 1. istişare toplantısından karaler

Videolar

  sigorta, kasko, güvence

  adkobi.com, SaaS Platformu

  aygündüzler yapı, inşaat

  konsept, web tasarım, eticaret